GŁOSY - Przewodnik terapeuty

DATA: 21-22 sierpnia 2021
MIEJSCE: E-psyche.eu s.c., ul. Kościuszki 49/4, Katowice

Głosy, czyli doświadczenie halucynacji słuchowych słownych jest utożsamiane ze schizofrenią, chociaż występują one w wielu innych sytuacjach klinicznych oraz u osób bez diagnozy psychiatrycznej. Większość działań w terapii osób doświadczających głosów skupia się na ich ignorowaniu lub pozbyciu się ich, jednak ostatnie lata przyniosły wiele zmian w podejściu do psychoterapii osób doświadczających głosów. Często zgłaszanym problemem jest poczucie małych kompetencji psychoterapeutów i psychologów w leczeniu pacjentów doświadczających głosów.


W czasie dwudniowego warsztatu zostanie zaprezentowana współczesna wiedza na temat głosów - modele psychologiczne, teorie neurobiologiczne i ich występowanie w różnych grupach klinicznych. Wiedza ta znajdzie praktyczne zastosowanie w praktycznej nauce badania tego zjawiska z użyciem wywiadu ustrukturyzowanego SCIV (Structured Clinical Interview for Voice-Hearers) udostępnionego dla uczestników tego warsztatu. Główna część warsztatu poświęcona będzie rozwojowi warsztatu pracy terapeutycznej: konceptualizacji słyszenia głosów u danej osoby, problemom jakie możemy napotkać i technikom pracy. Materiał zostanie zilustrowany nagraniami audio i wideo oraz przykładami zaczerpniętymi z pracy klinicznej z pacjentami. Niektóre zagadnienia zostaną przedstawione w formie warsztatowej, z aktywnym udziałem uczestników.

W czasie dwudniowego warsztatu przedstawimy korzystanie z ustrukturyzowanego wywiadu TADS-I (Trauma and Dissociation Symptoms – Interview), który pozwala na ustalenie w sposób rzetelny rozpoznania zaburzeń dysocjacyjnych i innych zaburzeń związanych z traumą. Zaprezentowane zostaną poszczególne części wywiadu w oparciu o przykłady kliniczne pozwalające różnicować zaburzenia dysocjacyjne od niedysocjacyjnych. Przedstawimy możliwe odpowiedzi pacjentów na poszczególne pytania wywiadu oraz wskażemy, w jaki sposób uściślać uzyskiwane odpowiedzi, aby ostatecznie zmierzać do postawienia właściwego rozpoznania. Omawiane zagadnienia zostaną zilustrowane nagraniami wideo z przeprowadzonych wywiadów TADS-I.

Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów zajmujących się zaburzeniami zdrowia psychicznego: psychologów, psychoterapeutów, lekarzy psychiatrów, pielęgniarek/pielęgniarzy, terapeutów zajęciowych i środowiskowych.

MIEJSCE
E-psyche.eu s.c., ul. Kościuszki 49/4, Katowice

GODZINY ZAJĘĆ
sobota 10.00-19.00
niedziela 9.00-18.00

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Ze względu na sytuację epidemiologiczną i zaostrzone zasady bezpieczeństwa w trakcie spotkań publicznych, na szkoleniu obowiązywać będzie zachowanie odpowiedniej odległości od innych i używanie środków dezynfekcji.

PROWADZĄCY
Dr n. med. Radosław Tomalski – psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP PTP, ordynator Dziennego Odziału Psychiatrycznego w CZP Feniks w Sosnowcu. Czytaj więcej

INFORMACJA O KOSZTACH
* Całkowity koszt brutto uczestnictwa w szkoleniu wynosi 680 zł. Do 15 lipca 2021 istnieje mozliwośc skorzystania z kodu rabatowy uprawniającego do zniżki w wysokości 10%. Dla członków ESTD kod ten można znaleźć na stronie www.estd.org/discounts. Dla członków PTP SPP można znaleźć po zalogowaniu się na konto członka PTPSPP w serwisie e-psyche.eu w zakładce MOJE SZKOLENIA, sekcja KOD RABATOWY. Kod ten należy wpisać na etapie kalkulacji płatności za szkolenie, który pojawi się po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
* Opłata obejmuje uczestnictwo, materiały używane w czasie warsztatu, catering w trakcie przerw kawowych (nie obejmuje przerwy na lunch).

ZAPISY I ZASADY REZYGNACJI
Zapisu na szkolenie można dokonać jedynie poprzez formularz rejestracyjny po zalogowaniu się do aplikacji E-psyche. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest dokonanie płatności do 15 sierpnia 2021r. Opłaty należy dokonać poprzez zintegrowany z aplikacją system Tpay lub przelewem na konto E-PSYCHE.EU S.C., ul. Dąbrowskiego 17/2, 40-032 Katowice, mBank 59 1140 2004 0000 3102 7802 4338. W tytule przelewu należy wpisać: GŁOSY, Imię i nazwisko uczestnika

Ze względu na ograniczaną liczbę miejsc, o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą. Jeśli liczba zgłoszeń przekroczy dopuszczalną listę uczestników, natychmiast poinformujemy o tym fakcie i będzie możliwość bycia wpisanym na listę rezerwową.

W przypadku chęci rezygnacji z udziału, prosimy o wysłanie informacji o tym na adres firma@e-psyche.eu najpóźniej do 15 sierpnia 2021 r.

ORGANIZATORZY
E-psyche.eu s.c.