Osoby zaangażowane w realizację aktualnie prowadzonych projektów

Dr Anna Hełka

Centrum Badań nad Traumą 
i Dysocjacją, Uniwersytet SWPS